LIÊN KẾT THPT | Anh ngữ Washington

LIÊN KẾT THPT

• Cung cấp thông tin về ngành học, khóa học ,trường học phù hợp trình độ khả năng học vấn của học sinh , sinh viên

• Cung cấp thông tin về chi phí ăn ở học tập, cuộc sống , môi trường học học tập phù hợp với khả năng tài chính của gia đình bạn. 
• Cung cấp thông tin xin học bổng, giúp học sinh hoàn thành hồ sơ xin học bổng toàn phần và bán phần. 
• Kiểm tra , đào tạo ngoại ngữ xin visa du học

• Hướng dẫn hồ sơ chứng minh tài chính xin visa du học. Luyện phỏng vấn cho học sinh 
• Hướng dẫn và hoàn thiện thủ tục xin visa cho phụ huynh sang thăm con ( Theo yêu cầu) 
• Giữ liên lạc với học sinh, gia đình học sinh trong suốt quá trình học tập, thông báo cho gia đình kết quả học tập hàng tháng/ quý/ năm. Nếu có vấn đề phát sinh, ETCC sẽ kết hợp cùng gia đình và nhà trường để giải quyết kịp thời đạt hiệu quả nhất. 

ETCC luôn đồng hành cùng ước mơ du học của bạn!

porno