LIÊN KẾT TIỂU HỌC | Anh ngữ Washington

LIÊN KẾT TIỂU HỌC

Chương trình tiếng Anh Washington Juniors được xây dựng theo chương trình học của truờng Inlingua Washington Mỹ  dành cho học sinh từ 7 đến 12 tuổi giúp học sinh bổ sung kiến thức hiểu biết về xã hội, văn hóa, và phong cách tự tin để các em vững buớc chuyển tiếp vào cấp 2.

porno