Đào tạo giáo viên | Anh ngữ Washington

Đào tạo giáo viên

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN :

Qua 05 năm triển khai chương trình tiếng Anh liên kết tăng cường với các trường Tiểu học ,Trung tâm Washington không những luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng dạyTiếng Anh cho học sinh trên lớp, Trung tâm còn luôn chú trọng đổi mới việc dạy và học Tiếng Anh thông qua các hoạt động ngoại khóa, thực hành

Đào tạo nâng cao chất lượng cho giáo viên: Trung tâm Anh ngữ Washington luôn coi trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo theo định kì (2 lần/ năm ) được tổ chức tại phòng giáo dục Quận, thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề ,giao lưu giữa giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam nhằm đổi mới phương pháp dậy,  nâng cao chất lượng  tăng cường sử dụng phương tiện dạy học hiện đại, 100% các bài giảng được dạy trên màn hình máy chiếu thực hiện đồng bộ ở tất cả các trường liên kết với trung tâm.

porno