Khen thưởng | Anh ngữ Washington

Khen thưởng

 • Khen thưởng trong giờ học

  Trong lớp học, nếu tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài, học sinh có cơ hội nhận được Dollar Washington từ giáo...

 • Khen thưởng hàng tháng

  Hàng tháng các bạn học sinh xuất sắc sẽ nhận được những phiếu học bổng và những phần quà nghộ nghĩnh. Chương...

 • Khen thưởng

  Các học sinh xuất sắc cuối tháng sẽ nhận được những phiếu học bổng và những phần quà nghộ nghĩnh. Chương...

    1  
porno