LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2/2016 | Anh ngữ Washington

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2/2016

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2/2016

STT

TÊN LỚP

TRÌNH ĐỘ


NGÀY KHAI GIẢNG

GHI CHÚ

THỨ

NGÀY

 

1

MLI2C23

MLI3A23

Thứ 2

2/15/2016

 

2

FLY4C24

SL6A24

Thứ 4

2/24/2016

 

3

ODI 2A16

ODI 2B16

Thứ 4

2/24/2016

 

4

ODI 1A3

ODI1B3

Thứ 7

2/27/2016

 

5

ODI2B13

ODIC13

Chủ nhật

2/21/2016

 

porno