Khóa học

Dành cho học sinh từ 4 đến 7 tuổi, chương trình học gồm 3 cấp độ

Dành cho học sinh từ 7 - 12 tuổi. Chương trình gồm 5 cấp độ

Đào tạo Tiếng Anh Ielts theo đúng tiêu chuẩn Tiếng Anh quốc tế của...