Tiếng anh Washington Movers

Trung tâm Anh ngữ Washington tự hào là địa điểm đầu tiên ở Hà Nội cung cấp và đào tạo Tiếng Anh theo đúng tiêu chuẩn Tiếng Anh quốc tế của của Inligua, Mỹ

Khóa học Tiếng Anh Washington Movers dành cho học sinh từ 7 - 12 tuổi. Chương trình gồm 5 cấp độ: Pre- Movers ( dành cho các em học sinh chưa theo học các chương trình Starters của Washington), Movers 1 ( HS lớp 2). Movers 2 ( HS lớp 3), Movers 3 ( HS lớp 4), Movers 4 ( HS lớp 5)

Thời gian hoàn thành trình độ Starters là 36 tháng, hết Movers 4 các em đạt chuẩn đầu ra Movers - Kỳ thi Cambridge

Thời gian hoàn thành trình độ Starters là 36 tháng, hết Movers 4 các em đạt chuẩn đầu ra Movers - Kỳ thi Cambridge