Về chúng tôi

Trung tâm Anh ngữ Washington tự hào là địa điểm đầu tiên ở Hà Nội cung cấp và đào tạo Tiếng Anh theo đúng tiêu chuẩn Tiếng Anh quốc tế của của Inligua, Mỹ.

Một số hình ảnh tại Trung tâm Anh ngữ Washington:

'