5 khóa học miễn phí được tổ chức bởi sứ quán Mỹ

enlightenedenlightenedenlightened Thông tin về khóa học tiếng Anh miễn phí của đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam enlightenedenlightenedenlightened 

 

05 khóa học Tiếng Anh miễn phí đang chờ bạn đăng ký tại đây: https://www.openenglishprograms.org/MOOC  Bạn có thể học bất kỳ lúc nào, tùy thời gian phù hợp từ nay đến hết 23/12/2022
- Tiếng Anh cho Kinh doanh và Doanh nghiệp
- Tiếng Anh cho Khoa học, Công nghệ và Toán học (STEM)
- Tiếng Anh Báo chí
- Tiếng Anh để Phát triển Nghề nghiệp
- Tiếng Anh Phổ cập Truyền thông
 
Sau khi hoàn thành khóa học, nếu bạn muốn nhận được Giấy Chứng nhận từ Văn phòng Tiếng Anh Khu vực, Đại Sứ Quán Hoa  Kỳ, hãy báo cho chúng tôi biết qua đây: https://bit.ly/MOOCscertificates
Chúc bạn học tập vui vẻ và bổ ích!!!
---
English leaners, five free MOOCs are open NOW at https://www.openenglishprograms.org/MOOC!   You can learn any time, at your own pace from now until December 23, 2022.
- English for Business and Entrepreneurship
- English for Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)
- English for Journalism
- English for Career Development
- English for Media Literacy
 
After completing the course, if you wish to obtain a Certificate issued by the Regional English Language Office, U.S. Embassy – Hanoi, please let us know via this link: https://bit.ly/MOOCscertificates
Happy learning!!!