Giáo trình tại WEC

Các bộ sách sử dụng tại TT Washington đều có chuẩn mực Quốc tế đạt được sau mỗi cấp độ được in liền vào sách, phụ huynh sẽ theo sát được kết quả đạt được của các con sau mỗi cấp độ học.

01 bộ sách dùng trong 9 tháng, 3 tháng/ 1 cấp độ sau mỗi bộ sách ( 9 tháng) học sinh sẽ có bài kiểm tra ( thi thử) theo dạng đề thi quốc tế để đáp ứng yêu cầu đầu ra của chương trình. Nếu học sinh không đạt sẽ phải học lại để đáp ứng đủ đầu ra sau các cấp độ

Mỗi bộ sách gồm: Sách học sinh ( dùng trên lớp) kèm theo 01 bộ sách ngữ pháp học kèm + CD- room có các trò chơi, mẫu chuyện, mẫu câu, từ vựng đáp ứng học trên lớp vui nhộn và luyện tập ở nhà.

Khung chương trình học chuẩn đầu ra của Washington English Center